Sudski tumači za nemački, engleski, francuski i ruski jezik.

Dokumenta za prevod možete dostaviti na sledeće načine:

  • Telefonom
  • na e-mail
  • Poštom
  • Ličnom dostavom

Ukoliko Vam je potrebna hitna usluga javiti se telefonom.

Pošaljite materijal koji je potrebno prevesti s propratnim dopisom na e-mail prevodioca za željeni jezik.

Pošaljite materijal na našu adresu preporučeno, sa dopisom šta Vam je potrebno.

Lično nam dostavite materijal na adresu prevodioca za željeni jezik.

U dogovoru s Vama i prema Vašim potrebama, prevodi se isporučuju na Vama pogodan i naknadno usaglašen način.

Sve detaljne informacije o kontaktu možete pronaći u odeljku KONTAKT.