Sudski tumači za nemački, engleski, francuski i ruski jezik.

Cena pisanog prevoda zavisi od više faktora:

  • sa kog jezika na koji se prevodi
  • vrste i težine prevoda (da li su u pitanju tipski dokumenti ili stručni tekstovi)
  • roka za završetak prevoda
  • kombinacije jezika za prevođenje
  • broja strana

Jedna prevodilačka strana podrazumeva 1800 slovnih karaktera sa razmacima.

Napomena: Jedna fizička strana originalnog dokumenta ne znači nužno da će prevod biti obračunat kao jedna strana. Na primer, ukoliko imate jednu stranu sitno kucanog teksta, prevod može izneti na više strana u zavisnosti od broja karaktera.

Okvirne cene kreću se od 8 do 15 EUR po prevodilačkoj strani. Pozovite da se dogovorimo.

Cena usmenog prevođenja se obračunava po započetom satu prevođenja.

Pored satnice cena usmenog prevođenja obuhvata i prevoz do mesta prevođenja i nazad.