Sudski tumači za nemački, engleski, francuski i ruski jezik.

Dokumenta koja izdaju državni organi, kod nas ili inostranstvu, potrebno je prevesti i overiti da bi takav prevod predstavljao zvaničan dokument.

Overa sudskog tumača podrazumeva da je prevodilac rešenjem Ministarstva pravde postavljen za zvaničnog prevodioca čiji prevodi sa pečatom predstavljaju zvaničan dokument. Sudski tumač/prevodilac svojom izjavom, pečatom i potpisom garantuje da je prevod istovetan sa originalnim tekstom/izgovorenim materijalom.

Dokumenta koja zahtevaju overu sudskog tumača/prevodioca:

 • Izvodi iz Matične knjige rođenih, venčanih, umrlih
 • Identifikaciona dokumenta: pasoši, lične karte
 • Boravišne i radne dozvole
 • Vozačke i saobraćajne dozvole
 • Potvrde o nekažnjavanju iz suda i policije
 • Izvodi iz registra APR-a
 • Potvrde o rezidentnosti
 • Izjave, ovlašćenja, punomoćja
 • Overe notara, apostili
 • Diplome i dodaci diplomi, prepis ocena, uverenja sa fakulteta
 • Diplome srednje škole i svedočanstva
 • Potvrde i izvodi iz banke
 • Tužbe, odgovori na tužbe
 • Presude, rešenja, odluke
 • Zamolnice, zapisnici, svedočenja
 • Propisi i zakoni
 • Dokumenta kompanija
 • Lekarski nalazi i izveštaji
 • Tehnička dokumentacija
 • Finansijski izvodi, bilans stanja, fakture