Sudski tumači za nemački, engleski, francuski i ruski jezik.

Osim pismenih prevoda, sudske tumače možete angažovati i prilikom usmenih prevoda u sledećim slučajevima:

  • kod notara prilikom overe potpisa i raznih dokumenata
  • kod matičara prilikom sklapanja brakova
  • u sudskim procesima
  • u raznim drugim situacijama kada jedna strana ne govori srpski jezik

Kada je u pitanju usmeno prevođenje poželjno je dostaviti informacije o materijalu koji će biti predmet razgovora ili nacrt teksta koji se prevodi.